TÜRKİYE’DE YAPILAN HAYVANCILIKLAR VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME YOLLARI

Türkiye’ de yapılan bir çok hayvancılık faaliyetinden hayvancılık faaliyetlerinin neye bağlı olduğunu , güncel TÜİK verileri ışığında hangi hayvancılık faaliyetinin hangi şehirlerimizde en fazla yapıldığından bahsediceğiz. Ayrıca Türkiye’nin hayvancılık konusunda yapması gerekenlerden ve hayvancılığı geliştirme yollarından da bahsediceğimiz bu yazımızda hem KPSS sınavına hazırlanan hem de coğrafyanın sorulduğu diğer sınavlara adayları hazırlayarak bu konuda zorluk yaşamamasını sağlıcaz.

TÜRKİYE’DE YAPILAN HAYCANCIKLAR VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Hayvancılık çeşitli hayvanlar besleyerek onlardan ürün elde etmeye dayalı olarak yapılan ekonomik faaliyettir. Ülkemizde yapılan başlıca hayvancılık faaliyetleri şunlardır:

1-)Büyükbaş hayvancılık: Büyükbaş hayvancılık ülkemizde ahır-besi hayvancılığı ve otlak-mera hayvanlığı şeklinde yapılır. Ahır-besi hayvancılığı modern yöntemlerle yapılıp kapalı ortamlarda hayvanlara suni yem verilerek yapılır.Bu yüzden et ve süt verimi yüksektir. Büyük şehirler et ve süt tüketiminin fazla olması sebebiyle genellikle büyük şehirler çevresinde yapılır. Otlak-mera hayvancılığı ise hayvanların çayırlarda otlatılması şeklinde yapılır bu yüzden verdim düşük olup iklime göre üretimde dalgalanmalar yaşanır. Erzurum-Kars platoları ve Doğu Karadenizde yaygın olarak yapılır. Büyükbaş hayvancılık ülkemizde sığır ve manda üretimi şeklinde yapılır. En çok sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı il Konya’dır. En çok manda yetiştiriciliği ise Samsun’da yapılır.

C:\Users\toshiba\Desktop\buyukbas-hayvan-hayat-sigortasi.jpg

2-)Küçükbaş hayvancılık: Ülkemizde küçükbaş hayvancılık koyun ve keçi yetiştiriciliği şeklinde yapılır. Ülkemizde karasal iklimin yaygın olmasından dolayı sayıca en çok yetiştirilen hayvan türü koyundur. En çok koyunun yetiştirildiği il Van’dır. Keçi yetiştiriciliği ise ülkemizde çok gelişmemesine karşın özellikle Ankara’da tiftik keçisi ve Mersin’de kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır. Tiftik keçisi Ankara’ya özgü bir keçidir fakat yünü için beslenen bu keçi türü yapay yünün piyasada fazlasıyla bulunması yüzünden eski önemini kaybetmiştir. Kıl keçisi ise sütü için beslenmediğinden tiftik keçisi kadar önemini kaybetmemiştir. Engebeli arazilere uyum sağlamış olan kıl keçisi Toroslarda yaygın bir biçimde yapılır.

C:\Users\toshiba\Desktop\koyun keçi.jpg

3-)Arıcılık: Arıcılık bitki çeşidinin fazla olduğu ormanlık sahalarda yapılır. Bitki çeşitliliği balın kalitesini artırır .Ülkemizde iklim çeşidinin fazla olmasından kaynaklı 12 bin bitki çeşidi bulunur ve bunların 3 bini endemik bitkidir. Bu yüzden Türkiye’de üretilen balların kalitesi fazlasıyla yüksektir. Doğu Karadeniz ve Menteşe Yöresi’nde sıklıkla yapılan bu hayvancılık faaliyetinin en fazla yapıldığı il Ordu’dur.

C:\Users\toshiba\Desktop\arı.jpg

4-)İpek böceği: Dut yaprağı ile beslenen ipek böceğinden ipek üretilmesine dayanan hayvancılık olan ipek böceği yetiştiriciliği yapay ipeğin etkisiyle önemini kaybetmiştir. Ülkemizde en fazla yapıldığı il Diyarbakır’dır.

C:\Users\toshiba\Desktop\ipek.jpg

5-)Kümes hayvancılığı: Et ve yumurtaları için beslenen evcil kuşlara kümes hayvanları denir. Ülkemizde en çok yapılan kümes hayvancılığı tavuktur. Kapalı ortamlarda suni yem ile beslenen tavuklardan elde edilen et ve yumurta verimi yüksektir. Büyük şehirlerde nüfusun fazla olması yumurta ve et ihtiyacını artırdığı için genel olarak büyük şehir çevrelerinde yapılır. En çok yapıldığı il ise Manisa’dır.

C:\Users\toshiba\Desktop\tavuk.jpg

6-)Balıkçılık: Ülkemizde balıkçılık faaliyetleri deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı şeklinde yapılır. Deniz balıkçılığı en çok Karadeniz’ de yapılırken tatlı su balıkçılığı Beyşehir ve Eğirdir göllerinde yapılır. Kültür balıkçılığı ise Ege’ de yaygın olarak yapılır. Ülkemiz genel olarak balıkçılık sektöründe geri kalmıştır. Bunun nedenleri:

-Sularımızda kirliliğin fazla olması

-Usulsüz avlanmaların fazla olması

-Açık deniz balıkçılığının yapılmayarak kıyı balıkcılığının yapılması

-Balık sanayisinde yetersizlik olup soğutma ve depolamanın yetersiz

olarak yapılmasından kaynaklı balıkçılık istenildiği ölçüde gelişme gösterememiştir.

C:\Users\toshiba\Desktop\balıkkkkkkkkkkkk.jpg

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME YOLLARI

Ülkemizde hayvancılığın gelişmesi vatandaşımızın sağlıklı et ve süt tüketmesi için büyük önem arz eder. Bir çok kişiye iş olanakları tanıyan hayvancılık sektörünün gelişmesi işsizliğin azalmasına, üretimin artmasıyla birlikte ise ülke ekonomisine katkısının da artmasını sağlayacaktır.

Hayvancılığın gelişmesi için yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir:

1- Hayvan ırkları düzenli ve sistematik bir şekilde ıslah edilmelidir.

2- Hayvancılık ile doğrudan bağlantılı olan sektörler geliştirilmeli aynı zamanda hayvancılık sektörü ile uğraşanların elde edilen ürünlerini satması için pazar olanakları artırılmalıdır.

3- Yem ekim sanayisi geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir.

4- Mera hayvancılığı yerine ahır ve besi hayvanlığı yapılması yaygınlaştırılmalıdır.

5- Hayvan sağlığının korunması için veterinerlik yaygınlaştırılmalıdır.

6- Süt danası veya süt kuzusu kesimi gibi erken kesimler önlenmelidir.

7- Hayvancılık sektörü ile uğraşanlara eğitimler verilmeli daha bilinçli bir şekilde hayvancılık yapması sağlanamalıdır.

8- Hibe ve teşviklerle hayvancılık özendirilmelidir.

9- Otlak ve meralarda aşırı ve erken otlanma önlenmelidir.

TÜRKİYE’DE YAPILAN HAYVANCILIKLAR VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME YOLLARI