Türkiye’de Bankaları Hangi Kurum Nasıl Denetler

Türkiye’de hizmet sunan birçok banka bulunur. Bu bankaların denetiminden Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) sorumludur. Bu kurumun kamu tüzel kişiliği bulunur ve dışardan hiç bir güç kurumun kararlarını etkileyemez. Mali özgürlüğü bulunan kurumun merkezi Ankara’dır. Bünyesinde barındırdığı birçok deneyimli personel ile üzerine düşen görev ve yetkileri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. BDDK, özerk bir ekonomiye sahip olduğundan bu yapıyı gerekli gördüğü yerlerde kullanılır. En önemli amacı, bankalar ile ilgili olan bankalar kanunu uygulamaktır. Buna göre piyasalarda güven ortamı sağlamak, kişilerin yani banka müşterilerinin haklarını korumak ve bankaların çalışma yöntemleri, yönetim ve denetim gibi düzenlemeleri ile ilgilenir.

BDDK’nın Bankalarla İlgili Görevleri

Türkiye’de 1990’lı yıllarda banklardan hazine sorumluydu. Bu dönemde dünyada yaşanan krizler Türk lirasının değer kaybetmesine neden olmuştur. Böyle çalkantılı bir dönemde bankaların düzeltilmesi için sağlam bir kuruma ihtiyaç vardı ve bu zorlu süreçte BDDK kuruldu. BDDK kurulduğu günden beri aktif bir şekilde çalışıyor ve bankacılık sektörüne uygun yönetmelikler hazırlar ve hazırladığı yönetmelikleri kurumların ihtiyaçları doğrultusunda değiştirir ve yaşanan sorunları gidermeye çalışır. Bankaların ve mali kuruluşların çalışmalarını denetlemek, kredi uygulamalarında yaşanan sorunları gidermek ve tasarruf sahiplerinin bankacılık sektörüyle ilgili haklarını korumak ve yaşanan ekonomik sorunlarda kişilere zarar verecek işlemleri önlemek gibi görevleri bulunur. Bankacılık işlemlerini kontrol eder ve bu çalışmaların kanunlara uygunluğunu denetler. BDDK banka ya da diğer mali kurumların yeni şube açma, atama işlemleri gibi çalışmaları da inceler.

BDDK’nın İnceleme Alanına Giren Kurumlar

BDDK banka ve mali kurumların incelenmesi ve denetlenmesinde önemli rol oynar. Bu önemli yetkileri başarılı bir şekilde kullanan kurum sadece bankalar üzerinde değil birçok kurum üzerinde etkili olmuştur. Bunlar, yabancı banka temsilcilikleri, holdingler, factoring ve finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri gibi alanların denetimi ve incelenmesi BDDK’ya aittir. Bu kurumlar kurulurken ve kurulduktan sonraki çalışmaları bakımından BDDK’ ya bağlıdır. Kurum 2000 yılında göreve başlamış ve hızlı bir şekilde örgütlenerek bünyesine birçok kurumu katarak düzenleme ve denetleme çalışmalarını yürütmüştür.

Türkiye’de Bankaları Hangi Kurum Nasıl Denetler