Trafik Sigortası Neden Zorunlu?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan yasal düzenlemeyle Türkiye’de trafiğe çıkan her aracın sigorta yapması zorunlu hale getirilmiştir. Her araç için zorunlu olan bu sigorta türünün zorunlu kılınmasının sebebi, maddi hasarlı trafik kazalarında, sigorta yapılan araçta kaza nedeniyle oluşan maddi hasarların karşılanması, aynı zamanda kazaya karışan karşı taraftaki araçta ve varsa başka araçlara oluşan hasarların bedellerinin bu sigorta kapsamında karşılanmasıdır.

Zorunlu trafik sigortası yaptırırken maddi bir yük gibi görünse de hakikat noktasında birçok avantajı bulunur. Kazaya karışılması anında en ufak bir kazada bile sigorta parası kadar bir masraf oluşacaktır. Hâlbuki zorunlu trafik sigortası kazaya karışan araçlarda meydana gelen maddi hasarların yüklü bedellerinin karşılamakla beraber, aynı zamanda kazada bedenen yarananların hastane giderleri de bu sigortadan karşılanır.

Sigorta ile yapılacak ödemeler poliçede yer alan belirlenmiş limitler düzeyinde yapılabilir, bu limitleri aşan giderler sigorta tarafından karşılanmaz. Ayrıca zorunlu trafik sigortası yapılmayan araçlar, güvenlik birimleri (polis, jandarma) tarafından trafikten men edilir.

Trafik Sigortasından Hangi Masraflar Karşılanır?

Maddi hasarlı ya da yaralamalı trafik kazlarında suçlu tarafın sigorta yaptıran araç sürücüsü olması durumunda oluşacak giderler sigorta poliçesinde yer alan limitler kapsamında karşılanır.

  • Sigorta yapılan araçta kazada meydana gelen hasar giderleri
  • Kazada karşı tarafın kazaya karışan aracın masrafları,
  • Kazada yaralıların hastane masrafları
  • Mahkeme masrafları, avukat ücretleri,
  • Kazada ölen vatandaş olursa bu kusurlu şoförün ödemek zorunda olduğu maddi tazminatlar karşılanır.

Zorunlu Sigorta Ne Zaman Yapılır ve Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu trafik sigortası trafiğe çıkan her araç için her yıl yapılmak zorundadır. Üçüncü kişilere yönelik masraflarında karşılanmasında kullanılan trafik sigortası fiyatları ise her yıl değişir. Her bir sigorta şirketi fiyat belirlemekte serbesttir ancak trafik sigortası yaptırırken sigorta poliçesindeki parasal limitlere dikkat edilmelidir. Bazı sigorta şirketleri ucuz fiyatları teklif edebilmekte ancak poliçedeki limit düzeyini düşük gösterebilmektedir. Trafik sigortası fiyatları belirlenirken aracın yaşı, kaza durumu, motor hacmi gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenen basamak düzeyine göre hesaplanır. Eğer araçla herhangi bir kazaya karışmamışsa hasarsızlık indirimi yapılır.

Trafik Sigortası Neden Zorunlu?