Mevduat Eşleniği Nedir?

Sabit getirisi bulunan finansal enstrümanlar kullanıldığında ortaya çıkan getiriler değerlendirilerek, mevduat türünden getirinin karşılığı hesaplanmaktadır. Mevduat eşleniği olarak nitelendirilen bu çalışma sayesinde, sabit faizli bono yatırımlarında ya da swap işlemlerinde karşılaşılacak değerler hakkında fikir sahibi olunmaktadır. Bankaların faizli yatırım hesapları için kullanılan mevduat sistemi, müşterilerin yatırdığı paralar üzerinden faiz getirisi sağlamaktadır. Bankaların geliştirdiği mevduat sistemi, vadeli ve vadesiz olarak iki ayrı kategoride ele alınmaktadır. Farklı kanallardan elde edilen yatırımların, mevduat hesapları üzerinden sağlayacağı getiri ve değerlerini tespit etmek için mevduat eşleniği hesaplaması gerçekleştirilir.

Mevduat Yatırımları Ne İşe Yarar, Özellikleri Nelerdir?

blank

Mevduat sistemi, süreli ve süresiz şekilde faaliyet gösteren iki farklı kategoriden meydana gelmektedir. Karşılığında ücret alınan ya da ücretsiz şekilde devam ettirilen mevduat sistemi üzerinden, banka hesaplarına istenilen miktarda bakiye yatırılmaktadır. Türk lirası, döviz ya da kıymetli madenlerden meydana gelen mevduat yatırımları, gerçek veya tüzel kişiler adına açılabilir. Vadeli ve vadesi olarak iki kategoriye ayrılan mevduat yatırımlarında, vadeli mevduatlar için faiz getirisi sunulmaktadır.

Vadeli Mevduatın Özellikleri Nelerdir?

Vadeli mevduat hesapları, bankalar üzerinde belirli faiz getirisi karşılığında gerçekleştirilen yatırımları temsil etmektedir. Vadesiz mevduat hesabında kişilerin yatırımları istendiği gibi kullanılamazken, vadeli mevduat hesabında yer alan yatırımlar, banka tarafından kolaylıkla kullanılmaktadır. Kişilerin yatırımlarını geri alması için belirli bir süre anlaşması gerçekleştirilmiştir. Belirlenen süre içerisinde, vadeli mevduat hesabında yer alan bakiyeler çekilemez ya da kullanıma açılamaz. 1 aylık, 3 aylık ya da 1 yıllık gibi çeşitlere sahip olan vadeli mevduat hesabında, bir ay 32 ya da 32 gün olarak değerlendirilmektedir. Belirlenen günden önce bakiyelerin geri çekilmesi, vadenin bozulması ve faiz getirisinin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Vadeli mevduat hesabında yer alan birikimler, bankanın verdiği krediler için kullanılmaktadır.

Vadesiz Mevduat Sistemi Nasıl Çalışır?

Vadesiz olarak kullanılan mevduat hesaplarında, süre sınırlaması bulunmaz ve hesaplar için bankadan herhangi bir karşılık talep edilmez. Tüm yatırımların banka hesabında biriktirilmesi ve saklanması için kullanılan vadesiz mevduat hesapları, istendiğinde tüm paranın çekilmesi ya da gönderilmesi gibi imkanlara sahiptir. İstendiği zamanlarda, fatura ödemesi, alışveriş harcaması ya da para transferi için kullanılabilen hesaplara, vadesiz mevduat hesabı denmektedir.

Mevduatlı Yatırım Fonlarının Özellikleri Nelerdir?

Finans kurumları tarafından yürütülen yatırım fonu çalışmaları, kişilerin küçük çaplı birikimlerle büyük yatırımlara ortak olmasını sağlamaktadır. Yatırım fonları üzerinden elde edilen gelirler, banka ya da aracı kurum tarafından hisselere göre dağıtılmaktadır. Kişilerin yatırım boyutuna bağlı olarak, elde edilecek yatırım getirisinin boyutu da değişecektir. Bankaların internet siteleri, mobil uygulamaları, ATM’leri ya da telefon bankacılığı sistemleri kullanılarak, yatırım fonlarının takibi gerçekleştirilmektedir. Yatırımcıdan toplanan parayla gerçekleştirilen yatırım çalışmaları, piyasadaki yatırım araçlarının tamamında değerlendirilebilir. Yatırım araçları üzerinden elde edilecek getiriler, faizli ve faizsiz getiri olarak seçeneklere ayrılmıştır.

Mevduat Eşleniği Nedir?