Merkez Bankası personel alımı 2020

İnternet üzerinden yayınlanan açıklamalar gereğince Merkez Bankası personel alımı 2020 yılında da 40 teknik personel alımı ile gerçekleşecektir. 40 teknik personel ön lisans mezunu kişiler arasından tam zamanlı ve sözleşmeli olarak alınacaktır. Alınacak kişiler bazı şartlara tabi tutulacaklardır. Bu şartları yerine getiren kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Merkez Bankası Personel Alımı Şartları Nelerdir?

        Merkez Bankası personel alımı için başvurular 27 Kasım ile 14 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Alınacak kişilerin Merkez Bankası personel alımı şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

  • Doğum tarihi 01/01/1989 ve sonrası olan kişilerin başvuruları geçerli sayılacaktır.
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf kişiler tercih edilmektedir.
  • Sağlık açısından teknisyenlik görevini devam ettirme durumunda sıkıntısı olmayacak adaylar işe alınacaktır. İşe alım sürecinden başarılı bir şekilde geçen kişilerden sağlık raporu istenecektir.
  • Merkez bankası personel alımı son başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde Türkiye Merkez Bankası mülakatlarından elenmemiş olmak
  • 2018 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavından ya da 2020 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavından 50 KPSSP93 puanı sınırını aşmış olmak
  • Orta öğretim kurumlarının kimya teknolojisi, makine teknolojisi, matbaa teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojileri bölümünden mezun olmak
  • Ortaöğretim devamında ise ilgili iki yıllık bölümlerden yurtiçinde ya da yurtdışında YÖK kurulu tarafından denklik verilmiş üniversitelerde 2 yıllık okumuş olmak

Merkez Bankası Personel Alımı Nasıl Yapılmaktadır?

          Merkez Bankası personel alımı 2020 yılında basın ve yayım teknolojileri bölümü için uygulama sınavı ya da mülakata çağırılacak aday sayısı 60 kişidir. Elektronik ve elektronik haberleşme teknolojisi, kontrol teknolojisi ve otomasyon teknolojisi bölümleri için uygulama sınavı ve mülakata çağırılacak aday sayısı toplamda 30 kişidir. Ayrıca Makine, mekatronik makine resim ve konstrüksiyonu bölümleri için ise uygulama sınavı ve mülakata çağırılacak aday sayısı 30 kişidir.

         Merkez Bankası personel alımı sürecinde ikinci olarak adaylar 17-19 Aralık 2020 tarihlerinde kişilik ve yetkinlik  testlerine tabi tutulacaklardır. Bu testler adaylara uygulama sınavı öncesinde elektronik posta yoluyla gönderilecek olum online şekilde yapılması sağlanacaktır. Adaylar merkez bankası işe alım sürecinin üçüncü basamağında ise 21-29 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulama sınavına gireceklerdir. Uygulama sınavı Ankara’da yapılacaktır. Uygulama sınavı içeriği ise adayların mesleki bilgilerini ölçmek amaçlı olacak şekilde hazırlanacaktır. İşe alım sürecinin son basamağında ise adaylar 4-13 Ocak 2021 tarihleri arasında komisyon mülakatına gireceklerdir. Mülakat kişinin mesleki konulardaki hakimiyetini ve sosyo-ekonomik konular hakkındaki bilgisini ölçecek şekilde yapılacaktır. Mülakatı yapan komisyon üyelerinin her biri 100 puan üzerinden adayı değerlendirecektir. Komisyon üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı oluşturulacaktır. Mülakat puanı olarak 70 puan ve üzerinde puan alan adayların yine 100 üzerinden puan verilmiş olan uygulama sınavının puanı ile birlikte ortalaması alınacaktır. Bu puana göre bir sıralama yapılacak ve merkez bankası tarafından belirlenen sayıdaki aday bu sıralamaya göre başarılı sayılacaktır.

      Türkiye Merkez Bankası personel alımlarına başvuru yapacak kişiler 27 Kasım – 14 Aralık 2020 tarihleri arasında insankaynaklari.tcmb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurular elektronik yol ile yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Merkez Bankası personel alımı 2020