KOSGEB Girişimcilik Kursu Ve Kosgeb İş Planı 2020 – 2021

KOSGEB girişimcilik kursu iş kurmak isteyen 18 yaş üzeri bütün vatandaşlarımıza açık, bilgilendirici uygulamalı girişimcilik motivasyonu sağlamaktadır. Bu kursun amacı KOSGEB hibe kredilerinden istifade etmek isteyen ve kendi işini kurmak isteyen girişimcileri bilgilendirmek daha sistematik planlı ve programlı iş kurmayı uygulamalı bir şekilde öğreten 32 saatlik bir eğitim vermektir. Bu eğitim süreci içerisinde girişimci kişi kuracağı iş ile ilgili birçok süreci daha objektif bir şekilde detaylandırabilme şansı yakalanmaktadır. Girişimcilik ruhu olan ve hayata geçirmek istediği bir iş fikri olan insanların başvurabileceği bu girişimcilik kursu, esasında teknik fakültelerde seçmeli ders olarak veya zorunlu ders olarak da verilmektedir. Dersi başarıyla geçen girişimcilerin Ayrıca KOSGEB tarafından hazırlanan girişimcilik kursuna katılmalarına gerek yoktur. Kursu bitirenlere katılım belgesi verilmektedir, böylece orta ölçekte ya da daha küçük ölçekli işletmelerin kurulması geliştirilmesi daha sistematik olarak sağlanabilmektedir. Süresi 32 saat olarak belirlenen girişimcilik eğitim programının üniversitelerden alınması durumunda, bu dersin bir dönem süresi vardır. KOSGEB’ten alınacaksa, bu kursun herhangi bir ücreti bulunmamaktadır. Yalnız öğrencilerin veya girişimcilerin derslere katılması zorunludur. Bu eğitim programına başvurmak için Ergin olmak ( 18 yaşını tamamlama) ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir, genellikle kurs çerçevesinde teorik derslerin yanı sıra atölye uygulama eğitimleri de verilmektedir.

Kurstan 5 gün önce kayıt yapılarak KOSGEB tarafından belirlenen sürede kursa başlamak mümkün olmaktadır, başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Kursun girişimciye katacağı çeşitli özellikler zaman içinde girişimcinin karşılaşacağı zorluklarla mücadele etmesinde kendisine yardımcı olacaktır. İşsizlikle mücadele düşüncesi ile başlatılan bu tür hibe ve destek programları istihdamı artırmaya yönelik programlardır ve düşük sermayeli girişimciler bu programlarla desteklenmektedir. Girişimcilik kursu genellikle 15 kişiden oluşan kursiyerler tarafından alınmakta, ayrıca detaylı Kosgeb iş planı hazırlama eğitimi de uzmanlar tarafından verilmektedir. Girişimci kişi, herhangi bir iş fikrine sahip olmadan da bu kursa katılırsa kursun devam eden süreci içerisinde belli bir İş fikrini bulabilir. Bu iş fikrinin plan ve projesini hazırlamayı kurs esnasında öğrenecektir, yine kursun verildiği süreçte girişimci kişi genel Pazarlama tekniklerini de öğrenecek iş yerinin yönetimini daha kapsamlı bir şekilde görecek ve uygulayabilecektir.

Bir kişinin KOSGEB hibe ve destek programlarından yararlanabilmesi için mutlaka KOSGEB girişimcilik kursu ya da üniversitenin verdiği girişimcilik dersini almış olması zorunludur. Diğer aşama ise Kosgeb iş planı doldurmak ve bu programı inceleme komisyonuna sunmaktır. Kurs öncesinde işletme yöneticisi olan ya da bir işletmeye tabi olan girişimciler de kursa katılabilirler, herhangi bir meslek dalında ilerlemek isteyenler de yine KOSGEB girişimcilik kursuna yazılabilirler. Buradaki en önemli nokta Kosgeb iş planı hazırlama yönteminin uygulamalı olarak öğrenilmesidir. Ancak her girişimci ticaret hayatına atılmadan önce belli riskleri alacağını bilmeli bu risklerin sonuçlarını taşıyabilecek iradeye sahip olmalıdır. İşler kötüye gittiğinde, her şeyi bırakıp gitme lüksü, sadece kendi öz sermayesi ile iş kuranlara aittir.

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Kosgep iş planının Öncelikle KOSGEB internet sitesinden indirilmesi ve çıktı alınması ilk aşamadır. Bizim bu noktada girişimcilere tavsiyemiz en az 3 çıktı alınması ve ilk çıktının deneme amacıyla kullanılmasıdır. Böylece girişimci kişi bu dosyayı nasıl dolduracağı konusunda çeşitli karalamalar yaparak ve özetler çıkararak daha iyi bilgi sahibi olabilir. Google arama motoruna Kosgeb iş planı indir cümlesi yazılarak karşınıza çıkan ilk sayfada KOSGEB gov.tr internet sitesinden iş planını indirebilirsiniz; bu iş planında ilk sayfada girişimcinin adı soyadı iş fikrinin ne olduğu ve işletmenin adı sorulmaktadır. Kişi, İş fikrini tamamen oluşturduktan sonra bu planı hazırlamalıdır. Bir bölümde girişimci kişinin kendini tanıtması ve varsa ortaklarını da tanıtması gerekmektedir. Hem kendisinin hem de ortaklarının kurulacak olan bu işteki tecrübeleri varsa bu tecrübelere 1-2 cümle ile değinmek yararlı olacaktır.

İş Fikrinin Akıllıca Seçilmesi Gerekiyor

İş fikrinin nasıl seçildiği neden seçildiği, bu işi kurmanın gerekçesinin ne olduğu pazarın durumu ve finansman kaynakları bilgilerine yer verileceği 1. bölümün 2 kısmında, girişimci kişi mümkün mertebe net ve mantıklı rakamlar- bilgiler vermelidir. İş fikrini neden seçtiği çok açık bir ifade ile anlatılmalı, kurulacak işin istihdamı artırmaya yönelik olduğu sezgisi uyandırılmalıdır. Neticede üç beş kişi ile başlayacağınız bu yeni işinizi birkaç yıl içinde 15-20 kişiye istihdam sağlayacak bir hacme dönüştürmeniz beklenir. Bu amaçla 1 yıllık Kısa vadeli hedeflerinizi de tablo halinde oluşturmanız daha sonra orta ve uzun vadeli hedeflerinizi de başka tablolar şeklinde oluşturarak bir vizyon oluşturmanız beklenmektedir.

Pazar Araştırması Rakip Analizi Durum Değerlendirmesi

Bu bilgilere Vakıf olmak için pazar büyüklüğünü bilmenizde yarar vardır. Yapacağınız işe X diyelim. Bu işi kuracağınız şehre de Y diyelim. Y şehrinde bu işin potansiyeli nedir? Başka bir ifade ile bu işe büyük bir rağbet olduğu halde arz düşük olabilir. Arzın yeterli seviyede olmadığını ileri sürerek ve bunu mümkünse güncel araştırma ve istatistiklerle ispat ederek, bu eksiklikleri gidereceğinizi ifade edebilirsiniz. Bunun için müşteri yaş durumunu müşterinin gelir durumuma cinsiyetini tüketim alışkanlıklarını önceden araştırmanız gerekiyor. Kuracağınız işin hitap ettiği müşteri kitlesinin bütün özelliklerini daha önce araştırmış olmanız yararınıza olacaktır. Elbette ki girişimci kişinin bütün hedefi işi kurmak ve geliştirebileceği kadar büyütmeye çalışmaktır. Fakat bu başarıyı göstermesi için pazar profilinin iyi araştırılması o şehirdeki rakiplerin potansiyellerinin belirlenmesi avantaj ve dezavantajlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Rakiplerin analiz edilmesi bu piyasada ne ile karşı karşıya olacağınızı gösteren en somut bilgi olacaktır. Rakip sayısı ne kadar çoksa O alanda para kazanabilmek için rakiplerden daha düşük fiyatlı ve daha kaliteli hizmet veya ürün sunmak birinci hedef olmalıdır. Yani insanların sizi tercih etmesi için artılarınız olmalıdır. Bu piyasada söz konusu şehirde hiçbir rakibiniz yoksa biraz beklemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü başarılarınız ortaya çıktıkça hızla virüsün yayılması gibi rakipleriniz de yayılmaya başlayacaktır. O yüzden rakibinizin olmadığı bir iş çok avantajlı görünse de bu avantaj sonsuza kadar sürmeyecek kısa bir zaman içinde rakipleriniz birer birer ortaya çıkacaktır. Bu da sizin bu piyasada istediğiniz gibi hareket etme özgürlüğünüzü kısıtlayacaktır.

Kosgeb İş Planı

Kosgeb iş planında 1 yıllık hizmet ya da ürün sirkülasyona yer vermeniz gerekiyor. Bu bakımdan üreteceğiniz ürün ve üreteceğiniz hizmet birim tutarda ve birim bazda 1 yıllık olarak tablo halinde ortaya konmalıdır; böylece dosyanızı inceleyen memurların zihninde, bu işletmenin geleceği hakkında olumlu izlenimler oluşabilmelidir. Bu açıdan mantıklı olmayan muğlak rakamlar yerine daha tutarlı ve daha mantıklı net rakamlara yer vermeniz önemlidir. Dosyada üretim ve pazarlama hedeflerinizi belirlerken, mantıklı olmayan yüksek rakamlar verdiğinizde bu rakamları gerçekleştirmeniz beklenecektir. Çünkü kurumdan alacağınız hibe ve kredilerin tek bir paketten ibaret olmadığını bu sürecin ileriki noktalarında daha yüksek oranda kredi ve hibe alabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. O yüzden belirlediğiniz hedeflediği tutturmanız için mantıklı rakamları hedeflemenin gerekiyor. Kuracağınız iş ile ilgili araştırmaları yaparken bu sektördeki fırsat ve tehditleri de araştırmanız gerekiyor.

Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Güncel Olmalı

Süreç içerisinde hiç hesaba katılmayan beklenmedik olaylar ve olumsuzluklar ortaya çıkarsa ki kesin olarak çıkacaktır, tek başınıza kalabilirsiniz. Bu durumda ne yapacağınızı planlamanız gerekiyor. Bir diğer önemli nokta ürününüzün tanıtımı noktasıdır. Bir şirket ürününü ne kadar iyi tanıtırsa o kadar güzel geri dönüş alabilir. Hiç tanınmayan bir ürünün piyasada tutulması mümkün değildir. Bu yüzden bütçenizi hazırlarken hizmetin ya da ürünün iyi bir şekilde tanıtılması fiyatının iyi bir şekilde rakipler gözetilerek oluşturulması gerekiyor.

Uygun Yerin Temin Edilmesi

İşletmenizi tam olarak hangi lokasyonda kuracağınızı önceden belirlemeniz önemli bir aşamadır. Bu lokasyonun akıllıca seçilmesi müşteriye daha hızlı erişim sağlayacaktır. Reklam çalışmalarını hazırlamak bunları İnternet ortamında veya yerel medya aracılığı ile tanıtmak bir girişimcinin yapacağı en önemli işlerden biridir. Günümüzde internetin çok daha etkili bir tanıtım aracı olmaya başlaması ile bütün firmalar ürünlerini bu platformlarda daha ucuza ve daha etkin bir şekilde tanıtma fırsatı yakalamışlardır. Siz de rakiplerinizin izlediği yolu izleyerek şirketinizi ve ürünlerinizi tanıtan güçlü bir internet sitesi hazırlayabilir ve bu sitenin Seo çalışmalarını yaparak arama motorlarında uygun anahtar kelimeleri belirleyip sitenizin ön planda olmasını sağlamak suretiyle müşterilerinizin size daha hızlı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu açıdan internet tanıtım çalışmalarına ne kadar çok bütçe ayırırsanız o kadar iyi geri dönüşüm alacaksınız. Müşteriye ulaşım kanalları başlığı altında bu tip bir çalışma yapacağınızı yazabilirsiniz.

Sunum Süreci

Hizmet ya da ürünün sunum sürecinin belli aşamaları olmaktadır. Müşteri kitlesinin, bu süreçte hangi noktalarda bu aşamalara katıldığı ve hangi noktalarda bu aşamalardan çıktığı açıkça tespit edilmelidir. Bunu iş akış şeması takip edecek, siparişin alındığı noktadan itibaren müşteriye teslim edildiği noktaya kadar geçen bütün aşamalar güzel bir algoritma hazırlanarak sunulabilir.

Organizasyon ve Düzen Şeması

İşletmesini kuracak olan girişimci güzel bir organizasyon şemasına sahip olmalı hangi personellerin ne görev yapacakları ve yeterlilikleri ortaya konmalıdır. Unutmayalım ki Ahbap akraba önceliğine yer vererek işin ehli olmayan kişileri çalıştırmak işletmenin çökmesine sebep olacaktır. Ticarette kazanmak, hatır gönül işlerine değil, artı değere odaklanmakla olur. Alacağınız elemanların yeterliliğinin denetlenmesi sorumluluğu size aittir. İşini tam olarak yapabilen verim alabileceğiniz elemanları daima el üstünde tutmak işletmenin büyümesi için en önemli tedbir olacaktır.

Girişimci kişinin büyük umutlarla ve heyecanla açacağı işletme ile ilgili olarak başlangıç masraflarını bir tablo halinde yazması beklenmektedir. Bu başlangıç masrafları bir liste hazırlanarak tek bir sayfada yazılabilir. Bu masraflar genel olarak iş kurma sürecinde gerekli olan makineler olacaktır, mesela ofisin bütün donanımları bakım masrafları onarım masrafları gibi giderler olacaktır. Bunlar başlangıç maliyetleridir.

Bir başka sayfada ise işletme giderlerine yer vermeniz gerekiyor işletmenin giderlerin hammadde giderleri düzenli giderleri olan elektrik kiraya kutusu haberleşme personel maaşları olmaktadır. Bu giderleri hesaplayarak işletmeniz için gerekli olan toplam tutarı aşağı yukarı belirlemiş olacaksınız.

Bu giderlerin hesaplanmasından sonra, nakit projeksiyonlarının yer aldığı başka bir tablo oluşturulmalıdır; bu tabloda işletmenin aylık geliri işletmenin aylık gideri ve işletmenin aylık gelir gider farkı yazılmalıdır. Bu rakamların ışığında işletmenin kar etmeye başladığı nokta daha da netleşecektir bu noktaya Kara geçiş noktası adı verilmektedir. Tabloyu hazırlarken, giderlerin, gelirlerden fazla olduğu bir netice elde ederseniz, bu işte en başından zarar edeceğiniz ortaya çıkacak. İş seçiminde, girişimci kişi NACE kodlarına dikkat etmeli, seçeceği işin, KOSGEB tarafından desteklenen bir kategoride olduğundan emin olmalıdır.

Sermayesiz İş Olmaz, Vermeden Almak Mümkün Değildir

Girişimci kişi, işe başlamadan önce belli bir sermayeye de sahip olduğunu belirtmelidir, hiç parası, kaynağı beklentisi olmadan işe başlamayı düşünen bir girişimcinin, hibe ve kredi alması pek mümkün değildir. O yüzden finans kaynaklarına da ayrı bir yer verilerek, bu kaynaklar belirtilmelidir. Çünkü kurum, baştan sona tüm masraflarınızı karşılamaz. O yüzden varsa araziniz, eviniz arabanızı karşılık göstererek bankalardan kredi alacağınızı ve başvuru yaptığınızı gösteren belgeleri de ekleyin

KOSGEB Girişimcilik Kursu Ve Kosgeb İş Planı 2020 – 2021