İMZA SİRKÜSÜ NEDİR NE İŞE YARAR VE NEREDEN ALINIR


18 yaşından büyük her bir kişinin kendine ait bir imzası olmalıdır. Hayatın her alanında kişi aynı imzayı kullanmalıdır. Özellikle resmi evraklar üzerine sürekli farklı imza atılması çok ciddi yasal problemler çıkarmaktadır. Resmi evraklar üzerinde kullanmış olduğunuz imzanız size ait olduğunu ispat edebilmek için imza sirküsünün olması gerekmektedir. Peki, imza sirküsü nedir? Ne işe yarar ve nereden alınır?

İmza sirküsü


İmza sirküsü demek, her türlü resmi makama benim resmi olarak kullanmış olduğum imzam budur. Bunun dışında kullandığım başka bir imza yoktur. Demenin yasal yoludur. Birden fazla kişi tarafından yönetilen şirketlerde ortakların birbirinden bağımsız olarak karar almasını ve oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için şirket içinde alınan kararların yasal olarak yürürlüğe girebilmesi için karar defterine atılan imzaların imza sirküsü ile belgelemek zorunluluğu vardır.

Bu açıdan anlatmak gerekirse imza sirküsü, kurumsal firmaların, küçük, orta, büyük ölçekli hiç fark etmeden şirket içinde resmi evraklar üzerinde imza yetkisi verdikleri kişiler için düzenlenen bir belgedir. İmza sirküsü olmadan düzenlenen yetki belgesi hiç bir işe yaramaz. Aksi halde dolandırıcılık olaylarının sayısında çok fazla artış yaşanır. Bu kadar önemli olan imza sirküsü ne işe yarar?

İmza sirküsü ne işe yarar


Kişiye yada şirket yetkililerine ait olmayan bir imza ile işlem yapılmasının önüne geçer.

Sahte imzadan dolayı maddi manevi kayıp yaşan , mağdur olan kişi yada şirketlerin yasal haklarının aramak için elbette ki dava açma hakları vardır. Fakat açılacak olan davayı kazanmak yada kazanma olasılığını yükseltmek için imza sirküsü çok büyük bir önem taşımaktadır.

Şirketlerin herhangi bir kişiye imza yetkisi verirken hangi konularda yetkili olduğunu yazılı olarak beyan etme yükümlülüğü vardır. İmza sirküsü hazırlanırken; “Şirketimiz çalışanlarından yada şirket ortaklarımızdan ………. isimli kişi, şirketimiz adına sadece……….. konularında yada her konuda imza atmaya yetkilidir.” şeklinde bir yetki belirlemesi yapılmalıdır.  Bu konu şirket yetkilileri tarafından gözden kaçırılması halinde bile imza sirküsü düzenleyecek olan noter memuru tarafından dikkate alınacaktır. Resmi bir evrak olan imza sirküsü nerden alınır?

Bu belgeyi vermekle yetkili olan tek kurum Türkiye Cumhuriyetinin noter idareleridir. Gerekli evrakların bildirilmesiyle aynı gün içinde alınmaktadır. İmza yetkisi verilecek olan kişinin TC. kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi, yetki veren şirketin vergi sicil kaydını gösteren vergi levhasının aslı ve fotokopisi, Şirket kuruluşunu gösteren sicil kaydının yayınlandığı resmi gazete fotokopisi  başvuru yapmak için gerekli olan belgelerdir. Noterde yapılan her işlem ücrete tabidir ve imza sirküsü içinde belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Kişisel imza sirküsü nasıl olmalıdır

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her türlü  resmi dairelerde, bankalarda, tüm kurum ve kuruluşlarda, imza atılması gereken tüm ticari ve kişisel evraklarda bu belge altında üç örnek şeklinde beyan ettiğim imzayı kullanacağımı bildiririm. İşte kişisel bir imza sirküsü bu şekilde hazırlanır. Yetkili noter memurunun kaşesi ve imzası ile tasdik edilir.

İMZA SİRKÜSÜ NEDİR NE İŞE YARAR VE NEREDEN ALINIR