Hayat Sigortası Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Hayat sigortası sayesinde yaşam boyunca oluşabilecek risklere karşı maddi güvence altına alınma sağlanır. Hayat sigortasında teminatın asıl amacı vefat teminatıdır ve vefat durumunda sigorta kapsamında belirlenmiş aile bireyleri maddi güvence altında olacaktır.

Hayat Sigortası Yararları

Vefat durumlarında ailenin yaşamsal ihtiyaçlarının sürmesi veya ölen kişinin çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmesi için toplu para imkânı sunar. Tam ya da kısmı sakatlık durumlarında maddi bir güvencedir. Yüksek tedavi masraflarını karşılamak için destekleyicidir.

Hayat sigortası ile hem sigortalı hem ailesi hayatın beklenmedik sürprizlerine karşı güvence altına alınmasıdır. Kuşkusuz hayat her zaman aynı seyrinde devam etmez. Engeller ortaya çıkar. Bu engeller karşısında sigortalının hem kendisini hem sevdiklerini güvence altına almasını sağlayıcı bir etken olan hayat sigortası; yaşam standardının korunması amaçlıdır. Yani hayat sigortası ile poliçe süresi boyunca vefat durumu, sakat kalma, tehlikeli bir hastalığa yakalanma, işsizlik gibi durumlarda maddi destektir.

Kazaen Vefat Teminatı 

Hayat sigortası, sigortalının sigortasının geçerliliği süresi içerisinde vefat etmesi ölen kişinin yakınlarına sigorta bedelinin ödenmesini gerektirir. Kaza sonucu vefat tıbbi rapor ve tedavi masraflarının belgelenmesi sonucunda bu teminat sigortalıya ödenir. Aynı şey tehlikeli hastalıklar teminatı adı altında sigortalıya tazminat olarak ödenir.

Hayat sigortası neden yaptırılmalıdır? Çünkü hayat her zaman beklenmedik gelişmelerle doludur. Bu gelişmeler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu noktada önemli olan bu engellere karşı güçlü durup hem kendini hem sevdiklerini hayata karşı güvence altına almaktır. Bu güvence de hayat sigortasının ürünleri ile mümkündür. Hayat sigortası ürünleri; kaza sonucu vefat, hastalık sonucu sakat kalma, kaza sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar, işsizlik teminatı şeklindedir. Bütün bu teminatların kapsamları da farklı farklıdır.

Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir

Birikimli hayat sigortası, yıllık hayat sigortası, uzun süreli hayat sigortası, eğitim sigortası, grup hayat sigortası, maluliyet sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, özel durum sigortası şeklindedir.

Hayat sigortasının teminatlar dâhilinde maddi destek sunan bir sigorta türü olduğu bilinmelidir. Yaşamda ya da ölümde yanınızda olan ya da arkanızda kalanların yanında olan bir güvence kapısıdır.
Formun Üstü

Formun Altı

Hayat Sigortası Nedir, Ne Zaman Yapılır?