tasarruf açığı
Tasarruf, bireylerin kişisel gelirlerinin tüketime ayırmadıkları kısmını, ifade eden bir terimdir. Yatırım ise tasarrufların ilerde gelir getirecek maddi ve maddi olmayan gayrimenkullere harcanmasıdır. Tasarruf ve yatırım arasındaki ilişki üç durumda incelenmektedir. Bunlar; 1.Tasarruf açıklığı,2.Tasarruf fazlalığı,3.Tasarruf ve yatırım arasında eşitlik, Tasarruf Açıklığı Bir
Daha Fazla İçerik Yükle