Dolar Alım Satım İşlemlerine Vergi Geldi

Döviz alım satım işlemi yapan bankalar ve diğer yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları kambiyo satışlarında vergi geldi. Yani döviz satış işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenecektir. Bu nedenle döviz almak isteyen kişiler döviz miktarının binde ikisi civarında vergi ödemek zorundadır. Böyle bir vergi uygulaması getirilmesinin en büyük amacı insanların yabancı paralara olan talebini azaltmaktır. Çünkü ülkeler arası siyasi ilişkiler ve yaşanan küresel salgınlar en çok döviz kurlarının yükselmesini ve Türk parasının değer kaybetmesine neden olmuştur. Bu durumu fırsat bilen kişiler ise yatırımlarını dolar gibi döviz kurlarından yana tercih ettiklerinden dolayı bu durum ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Böyle olumsuzluklara karşılık devlet yeni düzenlemeler getirmek zorunda kalıyor. Amaç Türk parasının değerini korumak ve ülkeyi zorlu süreçte ekonomi olarak istikrarını korumaktır.

BSMV Vergisi Nedir

BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi anlamına geliyor. Finansal kiralama kanununa gire bankalar ve bazı sigorta şirketleri kendi adlarına yapmış oldukları işlemlerden kazandıkları paralarla beraber banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmak zorundalar. Resmi Gazete’ de yayınlanan kararla beraber bazı değişikliklere gidildi. Gider vergileri kanununun 33 maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi oranlarında değişime gidildi. Böylece kambiyo muamelelerinde satış tutarı binde 1’ e çıkarıldı. Bu oran daha önce sıfır olarak belirlenmişti.

Sıfır Oranında Vergi

Bankaların ve diğer kurumların birbirleriyle ya da kendi aralarında yapacaklar kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisi, kullanan ya da kişilerin kullanımına aracılık eden bankalar, sigorta şirketlerinin sağlamış oldukları karlar ve lehe kalan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi değiller.

Kambiyo Vergisi Nedir

Kambiyo terimi daha çok para veya belge yerine geçen kavramdır. Kambiyo para yerine geçiyor ve değiştirilme olanağı tanıyor. Kambiyonun kapsadığı alanlar kullanılan para ile aynı muameleyi görüyor. Para nasıl alım ve satımı da kapsıyor ise kambiyo da aynı işleve sahiptir. Kambiyo vergisi oldukça köklü bir geçmişe sahip ve bilinen bir kavramdır.

Dolar Alım Satım İşlemlerine Vergi Geldi