Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Koşulları

Anneler hamile olduklarında sigorta primleri işlemez. Bu durumda annelerin o sigorta primlerine yönelik bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulama sayesinde anneler toplamda 6 yılı gecikmeyecek şekilde geri dönük sigortalarını ödeyebilecekler. Bu duruma doğum borçlanması ismi verilmiştir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için bazı şartlar vardır.

İlk doğumu yapan anne ilk 2 yıl bitmeden 2. Doğumu yaparsa ilk doğum ile 2. Doğuma arasında ki süreye 2. Doğum için borçlanabileceği süre eklenerek bir borçlanma süresi ortaya çıkar. Annenin doğum borçlanması ödemesi ile emekli olacaksa bu durum ödenerek anne bu sayede normalinden daha erken emekli olabilir.

Doğum Borçlanması İçin Şartlar

Hamilelik dönemini geçiren anne doğum borçlanmasını elde etmiş olur. Ancak bu konuda ilk aranan şart annenin doğumdan önce sigortasının başlamış olmasıdır. Aksi takdirde anne için doğum borçlanması söz konusu olmayacaktır. Aynı zaman da bu sigortanın doğumdan önce başlamış olduğuna dair bir tescilleme işleminin de yapılmış olması gerekir. 2. Olarak gerekli şart annenin doğumdan sonra kesinlikle primi yatırılmıyor olmalıdır.

Çünkü prim yatırımı olursa anne çalışıyor durumda gözükür ve borçlanma sigortası hakkı kazanamaz. Annenin doğum sigortasının gerçekleşebilmesi için çocuğunun yaşaması şartlar arasındadır. İlk doğum sonrası doğum borçlanması süresi dolmayan anne 2. Doğumu yaparsa 2 yıllık süresinin ve ilk doğumda borçlanabileceği sürelerin toplamı kadar doğum borçlanması hakkını elde eder.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Bazı Süreler

Annenin doğumundan sonra ki 8 haftalık ve 1 den fazla doğumunda ise 10 haftalık süreler şeklinde ve doğumuna 3 haftaya kalıncaya kadar çalışması durumunda doğum sonrası ise dinlenme süresi de eklenerek toplanda 2 yıllık bir süre için borçlanabilir. Doğum borçlanması için anne bunu en fazla 3 kez toplamda 6 yıl olacak şekilde borçlanabilir.

Her doğum için anneye 2 yıl doğum borçlanması hakkı verilir. Doğum borçlanması çocuğun sağ doğumuyla ortaya çıkar. Ancak çocuk doğumu sırasında vefat etmemiş annenin doğum borçlanmasının içerisinde vefat ederse annenin doğum borçlanması çocuğun vefatına kadar süre için hesaplanır.

Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Koşulları