Bitcoin Kazancı Vergilendirilecek

Internet kullanımının artmasının ardından internet üzerinden yapılan işlemlerde artmaya başlamıştır. Özellikle e-ticaret alanında birçok firma gelişim göstermeye başlamıştır. E-ticaretin, internet üzerinden yapılan işlemlerin bu kadar Aktif olması hayatın en önemli unsuru olan Paranın da internet ortamına uygun olarak dönüştürülmesinin önemli nedenlerinden birisi olmuştur.

Yani internet kullanıcıları parayı artık simgesel olarak değil sanal olarak harcamayı tercih etmektedirler. Bu tercihler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Kripto paralar ortaya çıkmıştır. Bunların arasında en bilineni ve geçtiğimiz yıl bütün piyasaları sallayan para birimi Bitcoin olarak adlandırılmıştır. Bitcoin’e yatırım yapan bu alanda kazanç elde eden veya zarara giren bir çok kişi olmuştur.

Bitcoin İçin Vergi Alınıyor Mu?

Ülkemizde kayıt altında tutulan kazançlar için belirli bir vergi ödenmektedir. Aslında vergi ödenmesi bütün dünyada geçerli olan bir konudur. Fakat Sanal Para yeni bir alan olduğu için bu alan ile ilgili olarak vergi ödenmesi durumu olup olmadığı merak edilmektedir. Bazı ülkelerde Bitcoin kullanımı ile ilgili vergi düzenlemelerini hâlihazırda yapmış bulunmaktadır.

Bazı ülkelerde ise Bitcoin ile ilgili olarak alışveriş yapma, yatırım yapma, Bitcoin üzerinden kazanç sağlama yasak kabul edilmektedir. Bu durum Türkiye için bakıldığı zaman ise Türkiye’de Bitcoin kullanımı ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu faaliyet ile ilgili olarak yasak, vergi düzenlemesi gibi konular da sistemde geçirmemektedir.

Türkiye Gelir Vergisi Kanununda Bitcoinin Yeri

Türkiye gelir vergisi kanunu ticari kazanç sağlanıyorsa, zirai kazanç sağlıyorsa, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar ı şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Bitcoin’de düzenli bir alım-satım gerçekleştiremiyor ise sermayeye bağlı bir gelir olarak adlandırılabilir.

Bitcoinin farklı amaçlar için kullanımına göre bu gelir vergi düzenlemelerinden başka birine kaydının olması da mümkündür. Buna göre ise vergilendirilmesi söz konusu olabilir. Fakat bunun hesaplanması ve vergiye tabi olup olmaması yetkili kurumlarca karar verilecek bir konudur. Şu an için Türkiye’de Kripto para kullanımı ile ilgili yasak, serbestlik, vergi gibi herhangi bir durum söz konusu olmadığı için bu konular ile ilgili olarak net açıklamaları görebilmemiz mümkün değildir.

Bitcoin Kazancı Vergilendirilecek