Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilikten Kimler Yararlanabilir

Emeklilik için yatırım ve tasarruf yapmayı sağlayan sisteme bireysel emeklilik denir. Bireysel emeklilik sisteminden 18 yaşını tamamlamış herkes başvuru yaparak yararlanabilir. Bireysel emeklilik sisteminin sonunda yatırımlar kişinin isteğine göre toplu ya da maaş olarak kişiye ödenmektedir. İsteğe bağlı olarak bireysel emeklilik başvuruları sağlanmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde emekli olma şartlarının başında sistemde 10 yıl kalmaktır. 10 yıl sonunda emeklilikten yararlanıp biriken para kullanılabilir duruma gelmektedir. Uzun süreli görünen yatırım sistemi aynı zamanda gelecek güvencesi olarak da insanlara cazip gelmektedir. Şirketlerin sunduğu bireysel emeklilik sisteminde aynı zamanda sigorta ile ilgili avantajlarda yer alır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışır

Bireysel emeklilik sistemi (BES), belli bir süre tasarruf etme imkânı sunan uzun vadeli bir birikim fonudur. Her ay belli bir birikim ile birikim yapmayı sağlamaktadır. Kişinin gelir bütçesine göre aylık ödeme planı oluşturularak sisteme başlanmaktadır. Bireysel emeklilik birikim planı kişinin isteğine göre aylık, üç aylık ya da yıllık olarak planlanabilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde önemli olan unsurlardan biride sisteme olabildiğince erken yaşta dahil olmaktır. Bireysel emeklilik ödemeleri asgari düzeyde başlatılır ve kişinin isteğine göre yatırılacak para miktarı arttırılabilir. Bireysel emeklilik sistemin de yatırılan para üzerinden sigorta şirketi ya da banka bazı kesintiler uygulamaktadır. Bu kesintiler; giriş aidatı, yönetim gideri ve fon toplam gider kesintileridir. Bireysel emeklilik ile ilgili ödenecek para, uygulanan kesintiler plan üzerinde kişiye sunulmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir mi?

Bireysel emeklilik sistemi üst düzey güvenlik ile sağlanmaktadır. Şeffaflık ve güvenlik adımlarının sağlanması adına zorlu ve sağlam denetim sistemi bulunmaktadır. Bu şekilde ultra güvenlik ve kişilerin veri koruma kanunu devreye girmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin bulunduğu kuruluşlar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belli sürelerde denetlenmektedir. Bireysel emeklilik fonları günlük olarak da kontrol ve denetimden geçer. Olası bir şirket, banka iflası durumunda kişisel olarak emeklilik fonunda biriken para başka bir hesaba ya da kişiye temin edilmektedir. İflas durumunda biriken fon 3. kişiler tarafından el konulamaz durumdadır. Bu bağlam da bireysel emeklilik sistemi güvenilir bir platformdur.

Bireysel Emeklilik Sistemi