2021 OCAK – HAZİRAN MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMLARI

Ülkemizde 2021 yılı Asgari Ücret Zam Oranı açıklandıktan sonra Türkiye’de bulunan 13 milyon civarında memur emeklisi ve milyonlarca memur gözlerini 4 Ocak’ta açıklanan zam oranlarına dikti. Bilindiği gibi her yıl Ocak ve Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yılda iki kez olmak üzere zam yapılmaktadır. Bu zamların içinde toplu sözleşmeden çıkan oranlar ve 6 aylık enflasyon farkı bulunmaktadır. İki yılda bir defa bir araya gelen hükümet ve sendikalar memur ve emekli memurlara yapılacak zam oranlarını kararlaştırmaktadırlar. Bir araya gelen bu kurulda bir de hakem heyeti bulunmaktadır.

Sendika zam oranları anlaşmaları

Eğer hükümet temsilcileri ile sendikalar zam oranında anlaşamazlarsa araya hakem heyeti girmektedir ve yapılacak zamlara son noktayı koymaktadır. Yapılan anlaşmalar ile 2 yıl süreliğine memur ve memur emeklilerine verilecek zamlar belirlenir. En son yapılan anlaşma ile 2021 yılının ilk 6 ayı %3, ikinci 6 ayı için de %3 oranında zam verilmesi kararlaştırılmıştır. Memur ve memur emeklilerinin zamlarını etkileyen bir diğer unsur olan enflasyon farkı ise TÜFE ile TEFE arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

Enflasyon Etkisi

Enflasyon: Enflasyonu kısaca tanımlamak gerekirse paranın alım gücünün düşmesidir, diyebiliriz. Enflasyonun oluşabilmesi için bir malın veya bir kaç malın fiyatının artması yeterli değildir. Genel itibariyle piyasada bulunan malların alım gücünün düşmesi gerekmektedir. Ülke genelinde piyasada bulunan malların bir önceki aya göre veya bir önceki yıla göre fiyatlarının değişmesi enflasyon oranını meydana getirir. Örneğin 2020 yılında bir kilo domates 5 lira olsun. Yine bir kilo domates 2019 yılında 4 lira olsun. Bu iki yılda bir kilo domateste meydana gelen 1 liralık artış enflasyon farkı olarak meydana gelmiştir.

2021 Ocak ayında çalışanlara ise şu şekilde zam yapıldı.

Memur ve emekli memurlara %3+4,36= %7,36 zam,

SSK ve Bağkur emeklilerine ise %8,36 oranında zam yapıldı.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi)

Maaşlar hesaplanırken AGİ (Asgari Geçim İndirimi), aile yardımı, çocuk yardımı gibi bazı kalemlerde de artış yaşanmaktadır. Brüt maaşın oluşmasında bu saydığımız kalemler ve diğer bazı kalemler de yer almaktadır. Brüt maaştan gerekli kesintiler yapıldıktan sonra çalışanlara ödenen miktar net maaş olarak tanımlanmaktadır.

2021 OCAK – HAZİRAN MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMLARI